Spotpriser fra Nord Pool

Strømmen selges på børsen Nord Pool Spot

Omtrent 70% av kraften i Norge omsettes på strømbørsen Nord Pool Spot.

Klokken tolv om formiddagen på hverdager stenger markedet. Da er kraftprisen for hvert time dagen etter fastsatt. Det er disse prisene som er utgangspunkt for hva du betaler for strømmen om du velger spot- eller innkjøpspris.

På grunn av kapasitetsproblemer i strømnettet deles landet inn i ulike soner, der prisene kan variere betydelig.

Nord Pool Spot er altså et kortsiktig marked. Om man vil kjøpe kraft for levering over lengre perioder, skjer det på Nasdaq (les artikkelen om Nasdaq her).