Om Strømpris

Strømpris.no er en tjeneste fra Forbrukerrådet. Strømpris skal gjøre det enkelt å sammenligne priser og finne de beste strømavtalene. OBS! Du inngår ikke avtale med Forbrukerrådet eller Strømpris.no når du velger en strømavtale fra vår tjeneste, men med strømselskapet som tilbyr avtalen.

Sammenligningstjenesten er basert på pliktig selvrapportering fra strømselskapene med hjemmel i forskrift om rapporteringsplikt for kraftleveringsavtaler. Det betyr at selskapene er forpliktet til å rapportere inn avtalene sine selv til Strømpris.no. Denne rapporteringen gjøres av selskapene via en egen innlogging. Selskapene er selv ansvarlige for at avtalene er korrekt innrapportert.

Når du har funnet en avtale på Strømpris som du ønsker, tas du via lenken under avtalen til strømselskapet. Vi anbefaler at du sjekker at avtalen hos selskapet stemmer overens med informasjon på Strømpris.no før du binder deg. Det tar vanligvis 3-4 minutter å bytte strømavtale og ca 14 dager før ny avtale trer i kraft.